Resmi Gazete'de Yayımlandı! Memurların dikkatine! Zam ve tazminatlardaki değişiklikler

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu çalışanlarına ödenecek zam ve tazminat başvurusunda değişiklik yapıldı.

Kamu çalışanlarına ödenecek zam ve ödeneklere ilişkin kararda değişiklik yapılması bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin detayları:

KAMU ÇALIŞANLARINA ÖDENECEK ARTIŞ VE TAZMİNATLAR HAKKINDA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYNI KARARIN 2024 YILINDA UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR.

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlilerine Yapılacak Zam ve Ücretler Hakkında Karar ile ekindeki cetvellerin uygulanmasına devam edilecektir. Bu Kararda yapılan değişikliklerle birlikte 2024 yılında uygulamaya konulacaktır.

MADDE 2 – Aynı Kararın eki (II) sayılı “Özel Hizmet Ücretleri” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümü;
a) 10. Grupta 5., 12. Grupta 1., 13. Grupta 1. ve 15. Grupta 1. sırada yer alan “Sayman” ibareleri “Sayman, Sayman Ayniyat ve Diğer” olarak değiştirilmiştir. Hazineciler.”
b) 13. Grup 4. satırına “Enstitü Sekreteri” ibaresinden sonra gelmek üzere “Lise Sekreteri” ibaresi eklenmiştir.
c) 16'ncı Grup'un 4'üncü satırında yer alan “Sayman (Muhasebeci ve Sayman kadrosundakiler dahil)” ibaresi “Sayman, Sayman Sayman ve diğer saymanlar (Muhasebeci ve Sayman kadrosundakiler dahil) olarak değiştirilmiştir. ) ).”

MADDE 3- Aynı Kararın eki (III) numaralı “Diğer ücretler” cetvelinin (II) numaralı “A. Öğrenim ödeneği” bölümünde;
a) (a) bendinde yer alan “Makine Teknolojisi” ibaresi “Makine ve Tasarım Teknolojisi” olarak değiştirilmiş ve “Tasarım Teknolojileri” ibaresi silinmiştir.
b) (b) bendinde yer alan “Kimya/Kimya Teknolojisi” ibaresine “(Kimya Teknolojisi derslerini verenler)” ibaresi eklendikten sonra “Tipografi, Meteoroloji” ibaresi “Madencilik, Kimya Teknolojisi” olarak değiştirilmiştir. ” ve “Tarım teknolojileri”. “” ibaresi “Tarım” olarak değiştirilmiştir.
c) (c) bendinde yer alan “Hayvan sağlığı, hayvancılık” ibaresi “Sağlık” olarak “Hayvancılık ve hayvan sağlığı” şeklinde, “Sağlık hizmetleri” ifadesi; olarak değiştirildi.
ç) d) harfinde “Bahçecilik, Zanaat teknolojileri, Giyim üretim teknolojileri, Grafik ve fotoğraf, Güzellik ve saç bakımı hizmetleri, Hasta ve yaşlılara yönelik hizmetler, Sanat ve tasarım”; “El sanatları teknolojisi, geleneksel Türk sanatları, grafik ve fotoğrafçılık, güzellik hizmetleri, hasta ve yaşlılara yönelik hizmetler, moda tasarım teknolojileri, plastik sanatlar” ibaresi; Olarak değiştirildi.
d) (e) bendinde yer alan “Büro Yönetimi” ibaresi “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı” olarak, “Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri” ibaresi “Halkla İlişkiler” olarak değiştirilmiş ve “Eğlence hizmetleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. .

MADDE 4 – Aynı Karara ekli (III) numaralı cetvelin “Diğer tazminatlar” listesinin “B. Din hizmetleri karşılığı tazminatlar” bölümünün (b) bendinin başında “Din Akademisi” ibaresi ile ibaresi yer almaktadır. “Diyanet Akademisi” (c) bendindeki “Diyanet İşleri Başkanlığı” ibaresi “Din Akademisi” olarak değiştirilmiş ve (e) bendinden sonra aşağıdaki bentler eklenmiştir.
f) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Diyanet Akademisi'nde görevlendirilen eğitim kadrosunda yer alanlardan;
-1. derece aylık alıcılar: 115
-2. derece aylık alıcılar: 111
– Üçüncü derece emekliler: 109
-4. sınıfta aylık alıcılar: 105
– Diğer rütbelerin aylık alıcıları: 90
g) c) bendinde sayılanlardan, Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezleri Müdürlüklerinin eğitim kadrosunda yer alanlardan ayrıca: 10″

MADDE 5 – Aynı Kararın eki (III) numaralı “Diğer tazminatlar” cetvelinin “F. Adalet hizmetleri karşılığı” bölümünün birinci satırının (b) bendinde yer alan “Yönetici ve Sayman” ibaresi “” olarak değiştirilmiştir. Yönetici, Sayman, Tedarik Saymanı ve diğer Sayman”,

MADDE 6 – Aynı Kararın eki (III) numaralı “Diğer ücretler” tablosunun “G” bölümünün (b) bendinin (1) numaralı bendinde yer alan “Sayman” ibaresi “Sayman, Sayman, Sayman” olarak değiştirilmiştir. Hisse senetleri ve diğer saymanlar.”

MADDE 7- Aynı Kararın eki (V) numaralı cetvele aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
“28 çok programlı Anadolu lisesi (mesleki ve teknik eğitim programları)
29 Anadolu meslek ve teknik lisesi
30 Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Enstitüleri”

MADDE 8- Bu Kararın;
a) 2 nci maddesinin ve 4 üncü maddesinin (b) bendi 15/7/2024 tarihinde yayımlanacak,
b) Diğer hükümler 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Başkan yürütür.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir