Afet Platformu, afetten etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürürken afet hazırlıklarını da sürdürüyor – GÜNDEM

Bu tatbikatta bilimsel araştırmaların, kamu kurumlarının ve uzmanların paylaştığı verilerle hazırlanan en kötü senaryolar uygulandı.2020 Elazığ-Malatya depreminden bu yana Türkiye'de yaşanan her ulusal ve uluslararası afette insani yardım sağlayan Afet Platformu, deneyimlerini acil müdahale planına dönüştürdü. Bu planlamayı en kötü senaryolarla test etmeye başladı. Afet önceliklendirmesinin temel ilkeleri (arama kurtarma, tıbbi müdahale, su, gıda ve barınma) doğrultusunda platform üyeleri, Akut işbirliğiyle düzenlenen farklı senaryo tatbikatında kendi uzmanlık alanlarını platforma taşıyarak platformun yeteneklerini ölçtüler. İzmir Belediyesi Vakfı ve Afet Platformu. Olası bir depreme karşı konumunda olması nedeniyle yardımların sağlanmasında diğer illere göre dezavantajlı olduğu değerlendirildi. Yol kapanması, viyadük çökmesi, baraj hasarı, sanayi alanlarında zararlı gaz salınımı ve rafineri hasarı gibi durumlarda karayolları dışındaki ulaşım alternatifleri değerlendirildi. Bu durumun tespiti ve yardım sağlanması amacıyla farklı olasılıklar baz alınarak çözümler üretilmiştir. Genel afet çalışmaları yürütülürken çoğu zaman göz ardı edilen hassas grupların temel ihtiyaçlarının kapsayıcı bir yaklaşımla genel ihtiyaçlar çerçevesinde nasıl dikkate alındığına odaklanıldı. yaklaşmak. Afet Platformu üyelerinin İzmir'deki kampüsleri farklı senaryolar dikkate alınarak insani yardım depoları ve gönüllülerin ve koordinasyon ekibinin çalışabileceği ve kalabileceği alternatif alanlar belirlendi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde AFAD, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle uyum içinde çalışabilecek tatbikat, entegre afet yönetimi modelleri kullanılarak planlandı. Afet Platformu dışındaki sivil paydaşların da sürece katılarak katkıda bulunabilecekleri farklı sistemler tartışıldı. STK Afet Platformlarının krizler karşısında çözüm üretme kapasitesi ve dayanıklılığı, afetlere acil müdahale performansının hızı ve etkinliği test edildi. Platformun kontrolü dışında meydana gelebilecek sosyal krizlere müdahale edebilmemiz için öncelikler ve boşluklar belirlendi. Afet durumunda platformun gönüllü kaynaklarını doğru ve yeteneklerine göre yönetebilmesi, ayni ve nakdi bağışların verimli ve doğru şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla farklı senaryolara yönelik iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Kaynak ihtiyaç duyulduğunda doğru zamanda karşılanabilir. Tatbikata ağırlıklı olarak yerel sivil toplum kuruluşları katıldı. Tatbikatın ardından her kişi ve kurumun afet planı hazırlaması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Depremin en kritik ilk saatlerinin daha etkin kullanılması için sektör uzmanları tarafından önceden belirlenip hazırlanan süreç planlamasının ve ihtiyaçların hızla önceliklendirilerek finansal, insan ve entelektüel kaynakların verimli kullanılmasının önemi bir kez daha görüldü. Bağış sisteminin duygusal ve sosyal baskı altında değil, sürdürülebilir ve gelişim odaklı kullanılmasını sağlamak amacıyla platformun becerileri değerlendirildi. Tatbikat sırasında afetin ciddiyetini ve aksamasını gerçek zamanlı olarak gösteren dijital bir harita oluşturuldu. 2020 Elazığ-Malatya depreminden bu yana Türkiye'de yaşanan her ulusal ve uluslararası afette insani yardım faaliyetleri yürüten Afet Platformu, acil duruma müdahale ve sonuçları konusunda kamu, özel ve akademik sektörü bir araya getiriyor. Gönüllü ve mali kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını amaçlayan, multidisipliner yaklaşımla faaliyetler yürüten 20 tam üye sivil toplum kuruluşu ve 42 destek üyeden oluşur. kendi alanlarında uzman olan kişiler. Bölgede kalıcı kalmayı hedeflemeyen, sistemi kuran, doğru çalışmaları başlatan ve sürdürülebilirliği için yerel halkın katılımını sağlayan destekleyici bir yaklaşımla çalışır. Daha sonra oluşturulan sistemi yerel STK'lara aktararak süreci takip ediyor. Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir