Ortaklıkla büyüyen Avrupa | Euronews

0

“Ben Maithreyi Seetharaman, bu hafta Strasbourg’a Reel Ekonomi konusunda katılıyoruz. Ortaklık ve işbirliği Avrupa ekonomisine nasıl yeni bir soluk getiriyor?

“Ben Maithreyi Seetharaman, bu hafta Strasbourg’a Reel Ekonomi konusunda katılıyoruz. Ortaklık ve işbirliğinin Avrupa ekonomisine nasıl yeni bir soluk getireceğini göreceğiz” dedi.

Bölgesel Politikadan sorumlu Avrupa Komiseri, ortaklığın herkes için somut ekonomik sonuçları olduğunu söylüyor. Şimdi Liverpool gibi eski cazibesini yitiren ama o günleri yeniden yakalamak için ortaklıklara yönelen şehirlere bakalım. Stratejileri nasıl benimsediklerini görelim. Bu uygulamalar, bugün karşılaştığımız büyük sorunlarla başa çıkmamıza yardımcı olabilir.

Küçük bir işbirliği ile Avrupa ekonomisinde paranın gidişatını değiştirebilirsiniz. Ulusal düzeyde ve AB düzeyinde ortaklığın, temel olarak yatırım ve politika kararları üzerinde bize bir sahiplik duygusu veren yerel ve vatandaş hükümetlere, sivil topluma ve işletmelere nasıl yerleştirilebileceğini tartışmak için Avrupa Parlamentosu’ndayız. Peki bu ortaklık fonları nasıl çalışıyor? İsterseniz grafiğimizde görelim.

Avrupa ülkeleri mevcut AB fonlarını kullanarak yatırım yapmak istedikleri alanlarda öncelikle planlarını hazırlamalıdır. Bunun için farklı bölge ve şehirlerdeki sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile temaslar kurmalıdır. Bu işbirliğinden sonra ülkeler Avrupa Komisyonu’na bir ortaklık anlaşması göndermelidir. Onaylandıktan ve kabul edildikten sonra, anlaşma yasal bir sözleşme haline gelir. Böylece, yatırım kararları fiili operasyonel program haline gelir. Bu programlar, herkesin katkıda bulunabilmesi için tüm paydaşların birlikte çalıştığı ülke, bölge ve şehirlerde bir yatırım önceliği olabilir.

Bu yerel işbirliğini makro düzeyde bir ortaklık fırsatına dönüştüren şehirlerden birinin temsilcisi de Avrupa Parlamentosu’nda bulunuyor. Hangi şehirden bahsediyoruz? Tabii ki Liverpool’dan. Sarah Chappell, Liverpool’da bu ortaklığın nasıl ortaya çıktığının izini sürdü.

Liman şehri Liverpool, 18. ve 19. yüzyıllarda bir ticaret gücüydü. Ancak 20. yüzyılın ortalarında liman ve imalat sanayi düşüşe geçti. 1970’lerde İngiltere’deki durgunluk sırasında neredeyse duvara çarptı.

Euronews Sarah Chappel:
“Liverpool geçmişte ekonomik gücünün sınırlı olduğunu düşünüyordu. Ancak değişim rüzgarları esmiştir. Liverpool halkının teması ve işbirliği ile büyüme projeleri takip etmeye başladı.

Son 25 yılda özel yatırımlar ve kamu maliyesi, hem yeni işlerin gelişmesine hem de ekonomik bir altyapının inşasına katkıda bulunmuştur.
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu’ndan 20 milyar Avro, yedi yılda İngiltere’ye tahsis edildi.
Yerel Girişim Ortaklığı, Liverpool City Borough’un en önemli organıdır. Böylelikle küçük işletmeler, sivil toplum liderleri ve kurumlarla birlikte şehri daha ileriye taşıyabilirler.

Liverpool Bölge Sorumlusu Mark Basnett:
“Liverpool Şehir Bölgesi’ndeki gerçekten güçlü rekabetin, ulusal ve uluslararası ölçeğinin ve hatta küresel ölçeğinin faydaları hakkında yıllarca düşünerek çalışan bir ekibimiz var. Stratejimizi bu temel üzerine kurduk” dedi.

Liverpool Limanı bu stratejinin merkezinde yer alıyor, yeni inşa edilen konteyner terminali büyük gemileri elleçleme kapasitesine sahip. Açıldığında İngiltere lojistik sektörüne büyük katkı sağlayacak. KOBİ’lerin şehir merkezinde büyümesinin de teşvik edilmesi gerekiyor. Gary Carney, “bağımsız mağaza” olarak tanımladığı şeyin yaratıcısıdır. Ürünlerini pahalı bölgelerde satarak, çoğu küçük tüccar olan yerel perakendecilere fırsatlar sunar.
Carney, firmasını ulusal ve Avrupa fonları tarafından desteklenen Merseyside Özel Yatırım Fonu aracılığıyla kurdu. Dükkan, çanak çömlek de dahil olmak üzere pek çok tuhafiye ürünüyle dolu.

Mağaza sahibi Gary Carney:
“Aldığımız geri bildirimler bizim için çok destekleyici oldu. Bence herkes ortaya koyduğumuz emeğin değerini gördü ve bu hızla satışlarımıza yansıdı.”

Üretkenlik ve iş fırsatlarındaki artışa rağmen, Liverpool hala İngiltere’deki en yoksun bölgelerden bazılarına sahip.

Liverpool Bölge Sorumlusu Mark Basnett:
“Önce çalışmak isteyen insanlar için uygun fiyatlı bir altyapı oluşturmakla başlıyor. Bu yüzden tüm segmentlere ulaştığınızdan emin olmalısınız.

Maithreyi Seetharaman: “Avrupa Bölgesel Politika Komiseri Corina Cretsu ile birlikteyiz. Sizi ağırlamaktan çok memnunuz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sıradan vatandaşlar için “ortaklık” tanımını nasıl tanımlarsınız?

Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Corina Cretsu:
“Bu kavram “toplam” anlamına gelir. Çünkü hangi üye ülkenin veya bölgenin neye ihtiyacı olduğuna Brüksel’den karar veremeyiz. Önümüzdeki 7 yılda gerçekleşecek tüm proje ve yatırımların aynı anda tasarlanıp, seçildiği ve hayata geçirildiği bir yılda bulunduğumuzu düşünürsek, işbirliğinin önemini anlıyoruz” dedi.

Maithreyi Seetharaman: “Şimdi yapılanlarla geçmişte yapılanlar arasındaki fark nedir?”

Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Corina Cretsu:
“Pek çok ülke başlangıçta biraz karmaşık diyebileceğimiz siyaset nedeniyle bazı sorunlarla karşılaştı. Geçen yılın programlama döneminde, Üye Devletlerin durumu anlayamayacaklarından korkuyordum. Ama iş adamları, kaymakamlar, öğretmenlerle aynı masaya otururlarsa önümüzdeki 7 yılda ihtiyaç duyacakları güzel projeye karar verebilirler.”

Maithreyi Seetharaman:
“Sence ilerlemede geri kalmış bazı bölgeler bundan kendilerini sorumlu tutmalı mı? Yoksa gerekli ilgiyi görmediler mi?

Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Corina Cretsu:
Ağır yatırımlar yaptığımız ancak bu yatırımlar sayesinde ekonomik büyümede veya istihdam imkânlarında herhangi bir gelişme göremediğimiz bölgeler var.
Bazı yerlerde bunun sonuçlarını açıkça gözlemledik. Hollanda’dan Fransa’ya Avrupa Para Fonu’ndan yararlanmayan hiçbir Avrupa bölgesi yoktur. Geçenlerde Berlin’deydim. Mülteci sorunuyla başa çıkma yöntemleri beni gururlandırdı. Tıpkı Paris banliyölerinin kentsel alanlarında gördüğüm yenileme projeleri gibi. Tüm Üye Devletleri bu fonları bu amaçlar için kullanmaya teşvik etmeliyiz.”

Bir fikri veya stratejiyi paylaşmak, bunun şehirlerde, bölgelerde ve hatta ülkelerde nasıl şekillendiğini görmek bazen en iyi uygulamalar hakkında bilgi toplamada potansiyel bir zorluk olabilir. Monica Pinna, bu meydan okumayı kabul eden Portekiz’e gitti.

Bu şehirlerin ortak noktası nedir? Hepsi, ev sahibi ülkelerin “Hedef Şehirlerinden” gelir. Onlar da böylesine küresel bir mücadelede ortak bir çözüm bulmak için güçlerini birleştirdiler. Nasıl? Tabii ki paylaşmak. Kentsel politikaların paylaşılması ve geliştirilmesi, bu Avrupa programı URBACTAynı zamanda First’ün anahtarı, haydi Portekiz’in Amadora şehrine gidelim.

Amadora belediye başkanı Carla Tavares: “Kimse her şeyi bilmiyor. Ve bunun, her gün karşılaştığımız zorluklara yeni çözümler bulmak için gerçekleri paylaşmamıza ve deneyimler oluşturmamıza izin vereceğini biliyorum.

URBACT Uyum politikası, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’nun 28 Üye Devleti ile Norveç ve İsviçre tarafından ortaklaşa finanse edilen bir araçtır. 2014 ile 2020 arasındaki toplam bütçesi 96,3 milyon Euro’dur.

Andrea Karadakis:
“Yunanistan nihai varış noktası değil, Kuzey Avrupa’ya geçiş ülkelerinden biri”

Hannel Lautiola,
“Şehrimiz Finlandiya’daki en yüksek mülteci oranına sahip”

Juan Francisco Iborra Rubio:
“Bu projeler gerçekten çok önemli. Çünkü bize ortaya çıkabilecek sorunları daha olmadan görme fırsatı veriyor.”

SOT Hannel Lautiola:
“Finlandiya’da yılda yaklaşık 3.000 iltica başvurusu alıyoruz. Bu yıl bu rakam şimdiden 30 bin.

Urbact, programın başladığı 2006 yılından bu yana iş değişikliği, genç istihdamı, yeşil enerji gibi alanlarda en başarılı sonuçlarını aldı. Ancak mevcut mülteci sorunu, ulaştığı şehirlerin bu sorunu gündemlerine almalarını gerektiriyor.

Monica Pinna:
“Bu yıl yarım milyondan fazla insan Avrupa’nın koruması altına girmek için Akdeniz’i geçti. Nisan ve Haziran ayları arasındaki sadece 3 ayda 213.000 yeni iltica başvurusu yapıldı. İlk kez karşılaşılmakta olan bu durum, mali kaynak, siyasi strateji ve örgütlenme gerektirmektedir. “

Lizbon yakınlarındaki mülteci kabul merkezi Bobadela, 2006 yılında 42 kişiye hizmet vermek üzere kuruldu. Şu anda merkezde 20 farklı milletten 76 mülteci bulunuyor. Ülke, Kasım ayında yeni bir göç dalgası bekliyor.

Bobadela Mülteci Merkezi müdürü Cristina Farinha:
“Merkez dışında lojmanlarda misafir ettiğimiz yaklaşık 60 kişi daha var. Toplamda 276 kişiye yardım yapıyoruz. Tüm ortaklıklar önemlidir. Kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Yardım etmek için daha çok çalışmamız gerekiyor.”

Avrupa nüfusunun yaklaşık %70’i şehirlerde yaşıyor. Bu kesim ulusal kalkınmanın kaynağı olmakla birlikte eşitsizlikler ve dışlanma gibi risklere de daha fazla maruz kalmaktadır. Bu nedenle şehirler en çok Urbact’tan yardım alıyor.

Maithreyi Seetharaman:
“Komiser Cretsu ile görüşmemize devam ediyoruz. Nasıl ortaklık yapmamız gerektiğine dair herhangi bir örneğiniz var mı? Veya yapmamanızı tavsiye ettiğiniz durumlar var mı?”

Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Corina Cretsu:
Üye Devletlere, bölgelere ve yetkililere şunu söylemek isterim. Paranın kontrolünü sağladığı için çok önemli olan düzenlemelere bir şey eklemek istemiyorum. Ancak eyalet düzeyinde yeni yükümlülükler getirmek istemezsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, süreci ve operasyonları çok karmaşık, çok yavaş ve çok bürokratik buldukları için iflas etmelerini istemiyorum. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını sektörde çalışanlar çok iyi bilir. Hepsini düşüncelerini daha üst makamlara taşımaya davet ediyorum. Çünkü önümüzdeki yıldan itibaren bu uyum politikasının 2020’den sonra nasıl şekilleneceğini düşünmeye başlayacağız. Dolayısıyla tecrübelerimizden ders çıkarmalıyız.

Maithreyi Seetharaman:
“Para konusu sık sık gündeme geliyor. Bütçeyi kim yönetir? Kullanımını nasıl izliyorsunuz?”

Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Corina Cretsu:
“Öncelikle ulusal denetçilerden çok destek alıyoruz. Avrupa Komisyonu müfettişleri ile de işbirliği yapıyoruz. Dolandırıcılığa karşı sıfır toleransımız vardır. Uluslararası düzeyde tam şeffaflıkla çalışmak çok önemlidir. “

Maithreyi Seetharaman:
“Junker Planı’nın çektiği yatırımcılara ve ortaklıklara baktığınızda, olası bir çıkar çatışması var mı?

Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Corina Cretsu:
“Hayır hayır. Bu bizim paramız değil, uyum parasının bununla hiçbir ilgisi yok. Büyük bir proje varsa ve yatırım bankasının yeterli parası yoksa fonları çeşitlendirmeyi düşünebiliriz. Çatışma. Bunun yerine biz hepsi el ele yürür.”

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

seo paket